Klachtenregeling

Hoe gaan we in onze praktijk om met klachten? Wat kun je doen als je ergens niet tevreden over bent? Lees verder als je meer wilt weten over onze klachtenregeling.

Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen, je geruststellen of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt. We maken graag een afspraak voor een gesprek.

Hulp nodig bij het melden van je klacht?

Voor hulp bij het indienen van een klacht, kun je contact opnemen met de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang. Zij kunnen je meer vertellen over je rechten en adviseren je graag. Verder kunnen ze hulp aanbieden bij het schrijven van een klachtenbrief of om het gesprek met je hulpverlener aan te gaan. Kijk voor meer informatie www.zorgbelang-nederland.nl

Als we er samen niet uitkomen? De bemiddelaar

We hopen natuurlijk dat het niet zover komt, maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. We kunnen ons dan samen wenden tot een bemiddelaar. Dat is een ‘onpartijdig’ iemand die ons helpt om samen een oplossing te zoeken. Daar is hij of zij speciaal voor opgeleid. Het doel van de bemiddelaar is het vertrouwen tussen jou en ons te herstellen.

Voor een onafhankelijk oordeel: de klachtencommissie KNOV

Als je een onafhankelijk oordeel wilt, kun je je klacht indienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV). Deze klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zo ja, dan zal de commissie ons vragen om onze dienstverlening aan te passen. Meer informatie over de klachtencommissie en de procedure vind je op internet: www.knov.nl . Of neem contact op met de klachtencommissie zelf:

KNOV Klachtencommissie
Postbus 2001, 3500 GA Utrecht
E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl
Telefoon: (073) 689 18 90

Aan alles wat hier besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de bemiddelaar en klachtencommissie is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat of van een arts voor medisch advies. Die hulp zal je dan wél zelf moeten betalen.

WordPress Lightbox