De aangifte van de geboorte moet worden gedaan in de gemeente waar het kind is geboren. Dit moet binnen 3 werkdagen na de bevalling gebeuren. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn.

Vaak doet de vader aangifte van de geboorte van het kind, wanneer iemand anders aangifte doet moet diegene aanwezig zijn geweest bij de bevalling. Degene die de baby gaat aangeven, moet zijn/haar identiteitspapieren meenemen, eventueel het trouwboekje of het bewijs van “het erkennen van de ongeboren vrucht”.

Voor openingstijden en /of adressen van de verschillende gemeentehuizen verwijzen we je naar hun website. Bij sommige gemeenten is het tegenwoordig verplicht om een afspraak te maken. Ook deze afspraak is te maken via de website van de gemeente.

Websites van gemeentehuizen in de regio

Aanmelden bij verzekering

Als je aangifte hebt gedaan, krijg je na een paar dagen een brief van de gemeente waarin het bsn nummer van jullie kindje staat (bewaar dit papier goed!). Met het bsn nummer kun je het kind aanmelden bij de zorgverzekeraar. Dit kan telefonisch of per mail. Jullie mogen zelf kiezen of het kind bij de moeder of bij de vader op de polis komt indien jullie verschillende verzekeringen hebben.