Hielprik

In het kraambed krijgt jullie kindje tussen de 5e – 7e dag de hielprik, waarbij bloed wordt afgenomen uit de hiel. Deze bloedafname wordt tijdens een huisbezoek gedaan door een assistente van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), dat verbonden is aan het consultatiebureau. Het doel is het opsporen van 25 zeldzame erfelijke ziektes en dragerschap op erfelijke vormen van bloedarmoede. Het op tijd opsporen van deze ziektes kan ernstige schade aan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling beperken of voorkomen. De meeste ziektes zijn niet te genezen, maar wel te behandelen met medicijnen of een dieet. Het is dan ook in het belang van de gezondheid van het kind dat jullie meewerken aan dit onderzoek.

Binnen 5 weken na afname van de hielprik, volgt er altijd een ‘Bericht Goede Uitslag’(BGU), als de uitslag van deze hielprik goed is.

Belangrijk om te weten is dat aan de hielprik geen kosten verbonden zijn en dat deelname niet verplicht is.
Om meer te weten over de ziektes waarop gescreend wordt verwijzen we graag naar de website https://www.rivm.nl/hielprik

WordPress Lightbox