Kraamzorg

De kraamverzorgende komt de eerste dagen na de bevalling bij jullie thuis. Zij waakt samen met ons over de gezondheid van moeder en kind. De kraamverzorgende zal jou en je partner helpen bij de verzorging van je kind. Ook geeft zij informatie over het gedrag van de baby zodat je leert wat de baby nodig heeft. Naast deze taken doet de kraamverzorgende ook een deel van het huishouden. Soms kunnen extra uren kraamzorg nodig zijn als er bijzonderheden of problemen zijn. Wij kijken dan, in overleg met jullie en met de kraamzorg, wat nodig is.

De kraamverzorgende assisteert ons ook bij de begeleiding van de bevalling thuis of in het MUMC. In het Zuyderland Medisch Centrum worden we door een verpleegkundige van het geboortecentrum geassisteerd.

Het is belangrijk dat je je vroeg in de zwangerschap aanmeldt bij een kraamzorgbureau naar keuze. Doe dit liefst voor de 16e zwangerschapsweek.

Een medewerker van het kraamzorgbureau komt tussen 30 en 35 weken zwangerschap op huisbezoek voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je informatie over het aantal uren kraamzorg en over de taken van de kraamverzorgster. Zelf kunnen jullie tijdens dit gesprek je verwachtingen uitspreken.

Overzicht van kraamcentra

WordPress Lightbox