20 wekenecho

Bij de 20 wekenecho wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby. Zo wordt er gekeken naar de eventuele aanwezigheid van een open ruggetje of een open schedeltje. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20 wekenecho is een betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Kies je ervoor om deze echo te laten doen, houdt er dan ook rekening mee dat dit jezelf kan treffen.

Lees voor meer informatie de folder ‘Informatie over de 20 wekenecho‘.

Een afwijkende uitslag

Als bij de 20 wekenecho iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal wordt vervolgonderzoek aangeboden. Tijdens een gesprek met de echoscopiste, verloskundige of gynaecoloog word je uitgebreid voorgelicht over het vervolgonderzoek. Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je dit wilt.

Vervolgonderzoek bij afwijkende uitslag

Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek ofwel een geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO) en soms in combinatie met een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek in het MUMC te Maastricht.

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met je kind of dat je in verwachting bent van een kind met een aandoening. Je krijgt dan altijd een gesprek met één of meerdere medische specialisten. De uitkomsten van de onderzoeken worden uitgebreid met je besproken. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat het geboren wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis. Dan kan het kind meteen na de geboorte de juiste zorg krijgen.
Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor jou en je partner. Je staat dan samen voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten beëindigen. Als je besluit dat je de zwangerschap voortijdig wilt beëindigen, dan kan dat tot 24 weken zwangerschap. Er zijn ook afwijkingen die zo ernstig zijn, dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte.

WordPress Lightbox