NIPT

Wat is de NIPT-test?

De NIPT-test is een vervolgscreening tijdens de zwangerschap. De test kan onder andere het downsyndroom opsporen. Heeft de combinatietest een verhoogd risico op downsyndroom aangetoond? Dan kun je de NIPT-test laten uitvoeren. De NIPT-test is een nieuwe test. Er is geen verhoogd risico op een miskraam.

NIPT staat voor niet-invasieve prenatale test en is een vervolgscreening tijdens de zwangerschap. Je kunt kiezen voor een NIPT-test als

  • Je een combinatietest hebt gedaan en blijkt dat je kind verhoogd risico heeft op downsyndroom
  • Je een verhoogd risico op een kind met downsyndroom hebt door je medische voorgeschiedenis

De test kan naast downsyndroom ook de volgende afwijkingen opsporen

  • Syndroom van Edwards
  • Syndroom van Patau

Hoe de NIPT-test werkt

Tijdens de test neemt de arts een buisje van je bloed af. Met dit bloed wordt het DNA van je ongeboren kind geanalyseerd. Hieruit moet blijken of je ongeboren kind het downsyndroom heeft of de syndromen van Edwards of Patau.

Geen risico op miskraam bij NIPT-test

Bij de NIPT-test is er geen verhoogd risico op een miskraam. Dit in tegenstelling tot de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.

Eerst combinatietest, dan pas NIPT-test

Je moet eerst een combinatietest laten doen voordat je de NIPT-test kan laten uitvoeren. De NIPT is namelijk goed getest op vrouwen met een verhoogd risico. Voor zwangeren waarbij geen verhoogd risico is vastgesteld, is meer onderzoek nodig naar de betrouwbaarheid van de NIPT- test. Daarnaast kunnen bij de nekplooimeting (de echo van de combinatietest) ook andere afwijkingen worden gevonden.

NIPT en eigen risico 2016

De NIPT-test valt onder het eigen risico.

NIPT in 2017

Sinds april 2014 kunnen vrouwen al voor de NIPT kiezen als sprake is van een verhoogde kans die blijkt uit de combinatietest. Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de NIPT.

In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Kijk voor meer informatie op www.meerovernipt.nl

WordPress Lightbox