Wat nog te regelen

Erkenning/ Naamgeving

Als je niet getrouwd bent, krijgt het kindje automatisch de achternaam van de moeder. Het kindje kan ook de achternaam van de partner krijgen. Je partner zal dan in de zwangerschap het ongeboren kind moeten erkennen om zeggenschap over het kind te krijgen. Dit moet je regelen op het gemeentehuis, het liefst voor de 24 weken zwangerschap. Je maakt samen een afspraak bij de afdeling burgerzaken in de gemeente waar je woont. Vergeet niet je ID/paspoort mee te nemen. Met het formulier wat jullie meekrijgen, kun je als vader na de bevalling aangifte doen in de gemeente waar het kind geboren is. Bij geregistreerd partnerschap is de erkenning automatisch geregeld, net zoals bij een huwelijk.

Verzekering

Meld altijd bij de verzekering dat je zwanger bent. Lees je ziektekostenpolis goed door zodat je op de hoogte bent van de vergoedingen rondom zwangerschap, bevalling en kraambed. De begeleiding door de verloskundige wordt door de basisverzekering vergoed. Voor de kraamzorg geldt vaak een eigen bijdrage en voor een poliklinische bevalling ook. Dit is een bevalling die op eigen verzoek in het ziekenhuis plaatsvindt onder onze begeleiding, dus zonder medische indicatie. Door je bij te verzekeren, kun je de eventuele kosten voor de poliklinische bevalling (de ‘huur’ van de verloskamer) voorkomen.

Kraamzorg

Het is belangrijk dat je je vroeg in de zwangerschap aanmeldt bij een kraamzorgbureau naar keuze. Doe dit liefst voor de 16e zwangerschapsweek.

Een medewerker van het kraamzorgbureau komt tussen 30 en 35 weken zwangerschap op huisbezoek voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je informatie over het aantal uren kraamzorg en over de taken van de kraamverzorgster. Zelf kunnen jullie tijdens dit gesprek je verwachtingen uitspreken.

Overzicht van kraamcentra

WordPress Lightbox